ร้านอ่ำม้อ ฟาร์ม เป็นร้านที่เกิดจากความศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์ สายกัมมัฏฐานวัดป่าที่มีปฏิปทาที่เข้มข้นสามารถกราบได้อย่างสนิทใจ โดยเฉพาะวัตถุมงคลที่ออกในนามจังหวัดนครพนม ซึ่งมีเกจิอาจารย์เป็นจำนวนมาก อาทิ หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพ พระอาจารย์ตื้อ อจลธัมโม วัดบ้านข่า หลวงปู่คำพัน โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย และมีวัตถุในนามวัดพระธาตุพนม ตลอดจนเกจิอาจารย์ต่างๆ ที่ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมให้ความศรัทธา โดยทางเราจะนำมาเสนอให้พี่น้องได้ทราบ ตลอดจนความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องของภาคอิสาน ได้ทราบกันต่อไปครับ

 

นำเสนอ โดยนายเจริญสิน โคสะสุ  " ตี้ นครพนม "

 
              
จำนวน 398 รายการ
รูปถ่ายพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม


ที่สุดของใจ ที่สุดของ ตี้ นครพนม..


รูปถ่าย พระอาจารย์ตื้อ อจลธัมโม


รูปถ่ายพระอาจารย์ตื้อ อจลธัมโม


รูปถ่าย พระอาจารย์ตื้อ อจลธัมโม


รูปถ่าย นั่งธรรมมาส พระอาจารย์ตื้อ อจลธัมโม


รูปถ่าย พระอาจารย์ตื้อ อจลธัมโม


รูปถ่าย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ


รูปถ่าย ขาวดำ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ


รูปถ่าย หลวงปู่ดุลย์ อตุโล


รูปถ่าย หลวงปู่เทศน์ เทสรังสี


รูปถ่าย หลวงพ่อเงิน


รูปถ่าย หลวงปู่คำพัน โฆสปัญโญ


รูปถ่าย พิธี ๕ ธันวามหามงคล หลวงปู่คำพัน โฆสป


ล็อคเก็ต ๕ ธันวามหามงคล หลวงปู่คำพัน โฆสปัญโญ


ล็อคเก็ต ๕ ธันวามหามงคล หลวงปู่คำพัน โฆสปัญโญ


ล็อคเก็ต ๕ ธันวามหามงคล หลวงปู่ำคำพัน โฆสปัญโ


รูปถ่าย หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว


รูปถ่าย หลวงปู่สุข ธัมมโชโต


รูปถ่าย หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต


รูปถ่าย หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต


รูปถ่าย หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต


รูปถ่าย ขนาดห้อยคอ หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต


รูปบูชา หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต


รูปถ่ายหลวงปู่แหวน สุจิณโณ


รูปบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร


รูปถ่าย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร


รูปถ่าย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร